03/01/2019

Chiêm bái bức tượng Phật ngọc lớn nhất Việt Nam do VietGem chế tác

Đọc tiếp
03/01/2019

Gỗ hóa thạch (Fossil Of Wood)

Đọc tiếp
03/01/2019

Mã não dạng dải (Onyx)

Đọc tiếp

Aquamarin (Be3Al2Si6O18)

Lượt xem: 204
03/01/2019

Aquamarin (Be3Al2Si6O18)

Đọc tiếp

Jade (NaAl(Si2O6))

Lượt xem: 260
03/01/2019

Jade (NaAl(Si2O6))

Đọc tiếp

Corindon (Al2O3)

Lượt xem: 254
03/01/2019

Corindon (Al2O3)

Đọc tiếp

Rubi (Al2O3)

Lượt xem: 257
03/01/2019

Rubi (Al2O3)

Đọc tiếp
03/01/2019

Obsidian (nham thạch nóng chảy)

Đọc tiếp

OPAL (SiO2.nH2O)

Lượt xem: 230
03/01/2019

OPAL (SiO2.nH2O)

Đọc tiếp

Azurit (Cu3(OH)2[CO3]2)

Lượt xem: 186
03/01/2019

Azurit (Cu3(OH)2[CO3]2)

Đọc tiếp
1 - 10 / 21  Trang: 123